Outdoor

Kunstneriske møder i det offentlige rum

Hvad sker der, når kunsten bliver taget ud af kunstinstitutionens vante rammer og sættes i spil mellem kunstneren, publikum og naturen?

I modsætning til det klassiske og traditionelle landskabsmaleri ønsker Erik med Outdoor at ”bringe maleriet ud i landskabet” og dermed ud i det offentlige rum.

Outdoor sætter fokus på selve processen, dvs. tilblivelsen af værket; en proces der oftest er skjult for offentligheden.

Med Outdoor bruger Peitersen publikum som sekundær medspiller, hvorved der opstår en afmystificering af det abstrakte, ekspressive maleri, som i mange menneskers opfattelse er elitær og svært tilgængelig.

Projektet går i sin helhed ud på, gennem en årrække at male i alt 27 store malerier á 3×3 m. i hele verden: 9 i Danmark, 9 i Europa og 9 i resten af verden.

Hvert maleri bliver placeret på et udvalgt sted og bliver stående i tre år på stedet under påvirkning af vejr, vind og de fysiske omstændigheder.

I den treårige periode besøger Erik maleriet 3 gange om året (dvs. i alt 9 malesessioner) og maler til hver session på maleriet i 3 dage.

På nuværende tidspunkt er tre af de danske malerier færdige (Skive, Videbæk og Ry), og et er på vej i Silkeborg. I den europæiske del af projektet er ét påbegyndt i London og forventes færdigt i 2016.

Danmark

Skive     Videbæk     Ry      Silkeborg   

England

Henley

Ønsker du at få Outdoor projektet til din kommune, er du velkommen til at rette henvendelse til Erik Peitersen.